អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនៅសកលវិទ្យាល័យMonash

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសអូស្រ្តាលី បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (Monash International Leadership Scholarships) សម្រាប់និស្សិតបរទេស សិក្សាថ...

រៀនអង់គ្លេស តាមរយ:សារព័ត៌មានថ្មីៗ

South Korea president Park Geun-hye ousted by court ដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេស (BBC) ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១១ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧។South Korea's President Park Geun-hye has ...

អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសជប៉ុន បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ( JFUNU Scholarships for PhD in Sustainability Science ) សម្រាប់និស្សិតបរទេស សិក្សាថ...

ផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលហ្សេឡង់

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនូវែលហ្សេឡង់ បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលហ្សេឡង់ (New Zealand Aid Programme Scholarships for International Students) សម...

សៀវភៅលំហាត់គណិតវិទ្យាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩

ដោយសារតែមានការលើកកម្ពស់លើវិស័យអប់រំ ក្រសួងអប់មានការកែប្រែលើការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ដូច្នោះហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងមុន។ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅលំហាត់គណិតវិទ្យ...

មហោស្រពអាស៊ានបូកបី

ភ្នំពេញ៖ ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិ​ន្ទភ្នំពេញគ្រោងនឹង​រៀបចំ “មហោស្រពអាស៊ានបូកបី” (ASEAN Plus Three festival) ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នា...

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅទីក្រុង​ប៉ារីស ​ប្រទេស​បារាំង

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍បារាំង បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង (Université Paris-Saclay International Master’s Scholarships) សម្រាប់និស្សិតបរទេស ស...

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអូស្រ្តាលី

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលី បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (Macquarie Vice-Chancellor’s International Scholarships ) សម្រាប់និស្សិតបរទ...

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេស

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស ( IOE Centenary Masters Scholarships ) សម្រាប់និស្សិតបរទេស សិក្សាថ្នាក់អនុ...

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអ៊ីតាលី

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍អ៊ីតាលីបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលី ( Bologna University Scholarship ) សម្រាប់និស្សិតបរទេស សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និង...

ពិព័រពីការសិក្សានៅណូវែលហ្សេឡង់

ស្វែងយល់បន្ថែមពីការសិក្សានៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់ ក្នុងកម្មវិធី ពិព័រណ៍ពីការសិក្សានៅណូវែលសេឡង់ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៩ និង៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧ និង៣០នាទីល្ងាច...

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអាល្លឺម៉ង់

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍អាល្លឺម៉ង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ ( Heinrich Boll Scholarships ) សំរាប់និស្សិតបរទេស ក្នុងការសិក្សាថ្នាក់អនុ...

រៀនអង់គ្លេស តាមរយ:សារព័ត៌មានថ្មីៗ

Trump wire-tapping claims 'simply false' - Obama spokesman ដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេស (BBC) ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧។President Donald Trump's accusation...

រៀនអង់គ្លេស តាមរយ:សារព័ត៌មានថ្មីៗ

Malaysia issues arrest warrant for Air Koryo staff over Kim Jong Nam's death ដកស្រង់ចេញពីសារព័រមានសិង្ហបុរី (Channel News Asia) ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧។KUA...

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា

ភ្នំពេញៈ នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍ប្រទេសកាណាដាសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​ ប្រទេសកាណាដាកំពុងផ្តល់អាហាររូបករណ៍( Humber International Entrance Scholars...

អាហាររូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

ភ្នំពេញៈ នាយកដ្ឋានអាហាររូបករណ៍ប្រទេសអូស្រ្តាលីសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​ ប្រទេសអូស្រ្តាលីកំពុងផ្តល់អាហាររូបករណ៍( Australia Awards Scholarships...

អាហាររូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអាមេរិក

ស្ថានទូតអាមេរិកសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តល់ អាហាររូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងនៅសកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំសិក្សា...

អាហាររូបករណ៍សិក្សាវគ្គភាពជាអ្នកដឹកទៅប្រទេសជប៉ុន

អាហារូបករណ៍នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយដោយវេទិកា IATSS សម្រាប់យុវជនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះវានឹងធ្វើឡើងចាប់ខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ និងម្តងទៀ...

អាហាររូបករណ៍ទៅប្រទេសចិន

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានផ្តល់អាហាររូបករណ៍រាប់រយកន្លែងនៅសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រ...

អត្ថបទផ្សេងៗ