Post News Media សិក្សា និងអប់រំ កម្រងកិច្ចសន្...

កម្រងកិច្ចសន្យាផ្នែកច្បាប់នានាដែលបងប្អូនគួរយល់ដឹង

កម្រងកិច្ចសន្យាផ្នែកច្បាប់នានាដែលបងប្អូនគួរយល់ដឹង

កម្រងកិច្ចសន្យាទាំងអស់នឹងអាចជាជំនួយក្នុងផ្ទេរកម្មសិទ្ធនា​នា​ដែលស្របតាមច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយក៏អាចជួយឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់នូវការសរសេរកិច្ចសន្យាមួយចំនួនផងដែរ។

ទាញយកឯកសារ https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrcU0xZk4zQXZ5T28

Loading...