Post News Media ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! សម្...

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អ្នកចង់ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អ្នកចង់ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា៖